Sinimägede ja Narva-Jõesuu muuseum

Search
Close this search box.

Maastikumäng

Õppeprogrammis tutvutakse Sinimägede maastikukaitsealaga ning töölehe abil otsitakse vastuseid Sinimägede maastiku, mägede tekke, taimestiku ja olude kohta.

Sihtrühmad: põhikooli II ja III aste.

Eesmärgid. Programmis osaleja:

 • oskab ennast positsioneerida maastikul;
 • oskab liikuda kaardi abil ja otsida sihtpunkte;
 • on saanud teadmisi Sinimägede maastikukaitsealast;
 • oskab teha meeskonnatööd.

Õpipädevused: loodusteaduste ja tehnoloogiate pädevus, õpipädevus, kultuuri‑ ja väärtuspädevus, kodulugu.

Seos õppekavaga:

 • PK Loodusõpetus: pinnamood ja pinnavormid;
 • PK Geograafia: kaardiõpetus. Pinnamood;
 • PK Ajalugu: põhjasõda, II maailmasõda.

 

Meetodid: paikvaatlused koos kaardi lugemisega, positsioneerimine, võrdlused.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära on künklik maastik. Võib esineda kõrgema rohuga lõike, mis vihmase ilma puhul on märg. Ei sobi liikumispuudega inimestele.
Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.
Soovitame lisaks programmile külastada Sinimägede Muuseumi.

Märksõnad: maastik, orienteerumine, rühmatöö

Aeg: kevadest sügiseni
Kestus: 2 h
Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat
Hind: 60.00 eurot/ 1 rühm
Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.
Läbiviimise koht: Vaivara Sinimäed, algusega Vaivara Sinimägede muuseumi juures (Roheline 19 D Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn 40101)
Keel: eesti, vene

Tegevuste käik
Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast:

 • kaardiõpetuse põhitõdede selgitamine koos juhendajaga;
 • maastikumäng, mille käigus liigutakse grupiti koos kaardiga Sinimäe aleviku territooriumil ja otsitakse vastuseid kuni 10‑le küsimusele. Küsimused on nii Sinimägede nimede, tekke, maastikukaitseala kui ka kohaliku floora ja veekogu (tiigi) kohta. Küsimustele aitavad vastata Sinimägedesse paigaldatud infostendid (2022 lisandub KIK‑i rahastatud loodusinfo stend), põhikooli üldteadmised loodusest ja ajaloost ning grupiarutelud. Soovi korral liituvad kohalikud juhendajad õpilasmeeskondadega.

Mängu lõppedes tehakse kokkuvõtted ja koos arutatakse läbi õiged vastused.

Õppematerjalid ja vahendid:

 • Sinimägede asula kaardid;
 • küsimustiku leht  ja kirjutusvahendid;
 • kompassid.

Juhendajad:

 • Ivika Maidre VSA-st on ajaloolane ja Vaivara Sinimägede muuseumi rajaja ja juht, ühtlasi giid-praktik, keda on samuti nimetatud Ida‑Virumaa aasta koolitajaks. Lisaks ajalooteemadele ei ole võõrad ka loodusteemad, Ivika on 2016‑2019 olnud Sillamäe üldhariduskoolides ja lasteaaedades keskkonnateadlikkuse tõhustamise projekti juht. 2019 on Ida‑Virumaa Omavalitsuste Liit välja töötanud Viru Geopargi arengustrateegia, mille koostamise faasis oli ka Ivika projektijuht;
 • Jekaterina Muravjova VSA-st on õppinud turismindust TTÜ Kuressaare kolledžis ja talle on südamelähedased loodusteemad ning laste juhendamine looduses. Katja on juhendanud Sinimäe põhikooli kodulooringi ja ta on koostanud Sinimäe piirkonna koduloo töövihiku. Katja on olnud pärimuspäevade ja piirkonda tutvustavate väljasõitude eestvedaja.

Tagasiside küsimine:
Pärast õppeprogrammi toimumist küsitakse grupi saatjatelt tagasisidet.

Skip to content